รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับชื่อ- สกุลสื่อเว็บไซต์
1ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนากรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
2ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์สื่อสากล
3จรวย  ขันมณียานยนต์สแควร์
4พัฒนเดช อาสาสรรพกิจVA&SON
5จาตุรนต์ โกมลมิศร์กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
6อโณทัย เอี่ยมลำเนากรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
7รวิ โหลทองอินสไพร์
8พินิต ทองสุขwww.thecarstune.com
9รวิพล สุวรรณผ่องMotor Variety, TRS 99.5 MHz.
10องอาจ  จรุงศรียานยนต์สแควร์
11ถิรพร เนาว์ถิ่นสุขรายการ On The Road FM 105
12วัชระ ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.co.th
13ยุทธพงษ์ ภาษีwww.auto.co.th
14ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์รายการ Hotline Thailand TV.5
15สุทธิชัย เตียวยืนยงSNews Thailand
16เดชา  ไกรศิริเดชาAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKEND

รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับเลขสมาชิกชื่อ- สกุลสื่อเว็บไซต์
1103กรกิต กสิคุณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
2216กรพิทักษ์  เบญจเจริญรุจน์ www.iamcar.net
3448กฤตณัฐ อังคะทายาทเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
4423กฤติน อินทรประพันธ์รายการ motor runningwww.missside.com
5304กฤษพล จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
6392กวี อุรัสยะนันทน์นิตยสาร ตลาดรถwww.taladrodd.com
7188กษิรา ศรีสุวรรณAmarin TV Onlinewww.amarintv.com
8102กัญญณัช กินนารี www.autosocieties.com
9197กันต์ เย็นสบายAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKENDwww.autojamthailand.com
1057กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์รายการ SAFE SAVE DRIVE (FM 89.5)
1121กันย์ ฉันทภิญญาAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKENDwww.autojamthailand.com
12279กาญจนา สัตยไพศาลเดอะไซเคิลออนแอร์ (FM 90.5)www.autospeedworld.com
13158กิตติพงศ์ ศรีเจริญนสพ. ข่าวสด 
14207กิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยว PPTVwww.auto-variety.com
15446เกษรา สนูรายการ Z-TV 
16382เกียรติศักดิ์ บุตรเหมือน www.carside.in.th
1756เกียรติสยาม เกิดทรัพย์ www.drivingplace.com
18185ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยม www.banmuang.co.th
www.citynewsthai.com
19451ขวัญดี ศิริรัตนพานิชขับซ่าwww.clubza.tv
20241ขวัญลดา พิมพ์บัณฑิตนิตยสาร Autovision & travelautovisionmag.com
21134คทาทอง ไวทยานนท์เส้นทางยานยนต์.com
22129คิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะwww.thaiautonews.net
2315จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์นิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
24367จตุรงค์ หมื่นทิพย์ไรดิ้ง แม็กกาซีนridingmag.com/
25118จินดา  ลัยนันท์นิตยสาร ฟอร์มูล่า, 4 WHEELS 
26258จิระวรรณ  ถนัดช่างแสงSmart Drive FM89.5www.motorsport.com, www.carlifeway.com
27141จิรัฐชัย สุนทรวิภาตรายการ Carallstyle (FM 89.5)www.carallstyle.com
28303จิราพร ศรีอำไพ2FAST magazinewww.2fastmag.com
29137จีรศักดิ์  สุวรรณพืชรายการวิทยุ Car for Life FM89.5 
30270จุฑามาศ ไชยวรรณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
31183จุฑามาศ สุภณชัย www.incarsmagazine.com
3218จุฑารัตน์  อุ้มญาติรายการ Motor Runningwww.myautotrend.com
33153เจษฎา วงศ์พานิชรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
3414เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
3575ชนกันต์ พลจันทึก www.Joinalifethailand.com
36353ชยิสรา อารียสมบัติรายการล้อหมุนทั่วไทย (IPM37)www.lormhuntuathai.wordpress.com
37139ชลัคร ช่วยชู www.checkraka.com
38440ชัยวัฒน์ สนูรายการ MAX MOTOR ททบ.5 
39452ชาติเฉลิม เฉลิมชาติ www.4x4specialmag.com
40349ชิชาณัฏฐ์ อัครฐิติชญาพรนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
41415ชินปัญ ม่วงคราม www.realtimecarmagazine.com
42424ชีวภัทร เริ่มศรีรายการ motor running 
43420ชูศักดิ์ สมสวยwww.autosawasdee.com
44456ไชยธรณ์ อรรถชาติธนารีย์www.grandprix.co.th
45159ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
46354ณภัทร อินทรอภัยเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
47308ณรงค์เดช ปริญญาชัยศักดิ์นิตยสาร WHATCAR? Thailandwww.whatcar.co.th
48276ณวินท์ ยาศรีรายการ In for life (PSI สาระดี 99) 
4964ณัฐเทพ เผ่าจินดารายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
5077ณัฐนันท์ เสริมกิจเสรี www.Joinalifethailand.com
51160ณัฐพล จีระมงคลกุล www.grandprix.co.th
5284ณัฐพล เดชสิงห์ www.grandprix.co.th
53309ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล www.realtimecarmagazine.com
54194ณัฐวุฒิ บุญฉลวย mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
55115ณัฐเวช ยอดแสงwww.carinner.com
56393ดวงกมล อุรัสยะนันทน์นิตยสาร ตลาดรถwww.taladrodd.com
5744ดินทรรัตน์ บุญฉลวย mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
5869เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พลนิตยสาร Torquewww.torquethailand.com
59163เตมีย์ ลิ้มตระกูลincarsmagazineincarsmagazine.com
60221ทนง แซ่เล้านิตยสาร CycleRoadwww.cycle-road.com
61171ทนญชัย นิ้มสุนทร www.togetherdriven.com
62335ทศพร ยงทวิชาชาติ www.Just-Ride-it.com
63445ทศพล ธนกิจจำรูญ www.mthai.com / www.mono29.com
64398ทศพล ฮาบเมืองซอง www.the-ride.guru
6534ธนวัฒน์ บรรลุกิจ www.dcarmagazine.com
66117ธนสาร เสาวมลนิตยสาร ฟอร์มูล่า, 4WHEELSwww.autoinfo.in.th
67262ธรรมปพน ปั้นคุ้มนิตยสาร อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง 
6881ธัญญลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยาCAR ON LINEwww.caronline.net
6987ธนัญชัย ยอดธรรมมารายการ autoliketvwww.autoliketv.com
70313ธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์นิตยสาร TORQUEwww.torquethailand.com
7147ธิดารัตน์ ลอยผู้จัดการ 360 
72256ธีรดา เงินเจริญ www.benewsonline.com
73372ธีรธรรม ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.com
7468ธีระโชติ คงทนรายการ Gpsเส้นทางfocuswww.gpssentangfocus.com
75395นพดล แผงเพชรนิตยสาร FRMwww.frmmag.com
76226นนท์ธีร์ นุตกุล www.restmetalk.com
77280นพพร ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
78123นรินทร โชติภิรมย์กุลนสพ.ไทยโพสต์www.thaipost.net
79427นลัท โรจน์วัฒนวงศ์ www.biztosuccess.com
80444นัชชา เพ็ญศรี www.vacationistmag.com
81277นัทภัค หิรัญรัตน์ www.beyonddrive.com
82455นันท์นภัส  คีรีwww.car2day.com
83458นิชาดา วงศาโรจน์www.benewsonline.com
8461นิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า 
85457นิธิดา วงศาโรจน์www.benewsonline.com
8659นิรดา จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
87111นุสรา เงินเจริญนิตยสาร ฟอร์มูล่า 
88429บุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์สำนักข่าวไทย ไทยไทม์นิวส์www.thaitimenews.com
89348ปนิษฐา กันทะเวียงรายการ สปอร์ตโฟกัส ช่อง 9 
90315ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์WHATCAR? Thailandwww.whatcar.co.th
91358ปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานิตยสาร THE BIKE
92101ปฤษฎี หลวงยศ www.grandprix.co.th
93421ปวีณา แย้มสรวล www.mo-emag.com
94400ปาณิสรา หลักหาญรายการ สปอร์ตโฟกัส ช่อง 9 
95213ปิยธิดา คิดอ่าน www.iamcar.net
9660ปิยวัฒน์ จิตมานิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
97302ปิยะนารถ สิงห์เขียวพงษ์รายการวิทยุคัมภีร์รถ / คุยเรื่องรถwww.kumperod.com
98360ปิยะพล ยินดี www.Just-Ride-it.com
9966เปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์รายการ caronline (FM 97)www.caronline.net
10142พัชระ ผ่องพัฒน์ www.iamcar.net
102447พันไมล์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยวauto-variety.com/
103368พรชัย ลีลาศิระกุล www.24andlife.com
104234พิชญ์สินี มีชำนะนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
10543พิเชษฐ์ แจ่มกระทึกSAFE SAVE DRIVE FM89.5www.lifestyle224.com
106239พิสิษฐ ภาระก้านตรง2FAST magazinewww.2fastmag.com
107426พีระพงษ์ กุวังคดิลกนสพ.กอล์ฟไทม์www.golftime.co.th
1081พุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริรายการ MAX MOTOR ททบ.5 
109170พุทธิ ผาสุก Grandprix Online
110187ไพรัช จันทรวิเศษรายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
11133ภัชรี เอกฉัตร์นิตยสาร A carwww.acarnewsonline.com
112215ภัทร์ฐิตา วิอุ่น www.iamcar.net
113204ภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า 
114381ภูดิท แซ่ซื้อGrandprixGrandprix Online
115121ภูวนาถ เผ่าจินดารายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
116272มณฑล วงษ์โซรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
117217มนต์ชัย สว่างศรีขับจริงลองจริงกับเล็กมนต์ชัย (FM102) 
118249มนตรี  แซ่หุ่นรายการ Auto World 
119227มัณฑนา  เชตุวัลลภกุล www.autoindy.net
12095เมธัส เจริญอรุโณทัย www.carrushome.com
121236ยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลาwww.autospeed2.com
12232รังสรร ทองภู www.inmarketingnews.com
123428รณชิต เฉลิมชาติ www.4x4specialmag.com
124261รัชดา  ศิริบรรณพิทักษ์ www.carswaii.com
125233รัตนา ภู่มากนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
12613รุ่งรัตน์ ขวัญชื้นรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
127161ฤติมา จุลโลบลนิตยสาร Autovision&Travelautovisionmag.com
128275ลักษณา แตงร่มใบนิตยสาร In for life www.inforlifetv.com
129127ลิขิต น้าประเสริฐ4WHEELS 
130285วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์ www.autospinn.com
13179วชิระ เรืองมาลัยนิตยสาร a Carwww.acarnewsonline.com
132297วรณัฐพล เพิ่มสันเทียะGPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
133321วรพร บัวขาว www.benewsonline.com
134278วรพล ลิ่มศิริวงศ์ www.beyonddrive.com
135369วรวุฒิ เลิศคำ www.autofocusnews.com
136271วรวลัญช์ อาสว่างรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
1377วรัญญู ยอดพรหม www.autospinn.com
138439วราวุธ กลั่นประทุม www.realtimecarmagazine.com
139347วรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์ www.gothrudrive.com
140206วรุตม์ อินทรอภัยเกาะล้อพาเที่ยว PPTVwww.auto-variety.com
14137วโรดม อิ้วลันตา www.checkraka.com
142322วสุมดี พฤกษฎาจันทรwww.autosocieties.com
143343วัลภา คำศรี www.carbeliever.com
144363วิชาธร สงสัยเกตุรายการ ฅ. คนรักรถwww.carvariety.com
145119วิธวินท์ ไตรพิศนิตยสารฟอมูล่า, 4 WHEELSwww.autoinfo.co.th, motorexpo.co.th
14611วิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com
14722วิฑูรย์ กุลธวัชชัย www.DriveMotoring.com
148131วีระพงษ์  พุ่มผกาmotor radio FM97
149211วีรียา สิงห์เวียง www.ladydrivethailand.com
150157วุฒิณี ทับทองนสพ. ประชาชาติธุรกิจ 
15155ศรัณรัฐ เปรมศรีรายการ Speed X On Airwww.speedxonline.com
152162ศศิธันณ์ หิรัณยพงศ์นิตยสาร Autovision&Travelwww.Autovisionmag.com
153124ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์รายการ Autolike TV ททบ.5autoliketv.com
154154ศิราณี วงษ์โซรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
155437ศิริพงศ์ สุทธิธนกุลwww.autosawasdee.com
156459ศุภกร แก้วทิพย์www.benewsonline.com
157136สนวัตร สุนทรกรัณย์นสพ.สยามรัฐรายวัน,
รายการ car on TV (AMARIN HD 34)
 
158324สมชาย เกตุหอมD CAR Magazine 
15973สมชาย พรหมหนูนสพ.ออโต้พรีวิวwww.autopreviewnews.com
16039สมบัติ วัฒนวิไลกุลSmart Drive FM89.5www.motoroops.com, www.carlifeway.com
161133สมวิน จิรศักดิ์อานนท์รายการ auto world 
16228สมศักดิ์  เชาว์รังสรรรายการ Automedia Radio 
1634สมศักดิ์  มีลือการรายการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
16478สราวุธ คำศรี www.carbeliever.com
16563สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ www.BIZTOSUCCESS.COM
166407สัณห์ สวามิภักดิ์ www.24andlife.com
167397สาธิต ตระกูลกาญจน์นิตยสารจักรยานยนต์เวิร์ลด์www.motobikeworldmag.com
168166สายชล อรรถาเวชนิตยสาร 4 WHEELS 
169132สินธุ์ชัย ภมรพลนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
170122สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน
1719สิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานิตยสาร THE BIKE
172430สิริวิทย์ บ่อจันทึกสำนักข่าวไทย ไทยไทม์นิวส์www.thaitimenews.com
173172สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม www.car2day.com
174298สุชาดา ผู้รักสงบa car magazine 
175259สุทธา สถาปิตานนท์รายการ Motor Running ททบ.5www.missside.com
176169สุธายุทธ นาคปนคำนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
177142สุธี โตเกษร www.Autofreestyle.com
178110สุพัฒน์ นาคฤทธิ์ www.motormillionaire.com
179373สุพัด ทวีสินอุดมรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.com
18099สุภรณ์ ถาวรนิธิ www.autoindy.net
181328สุภัคตรา ผ่าผลD CAR Magazine 
182345สุมณฑา จิตประชากรนิตยสาร The Run
183329สุเมธ เศษกระโทก www.realtimecarmagazine.com
184438สุรชัย พันธ์เพิ่มพูนนิตยสารเดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์ FM90.5
185212สุรชัย มณีมหานนท์ www.buzzbiz24.com
186399สุรชัย วงศ์จีรภัทรMotor Channel 
187375สุรชิต รัตนมนตรีVICTORY BIKE MAGAZINEwww.victorybikemagazine.com
18896สุรเชษฐ์ กิมจีนรายการ In for life (PSI สาระดี 99) 
189432สุรมิส เจริญงามรายการ ขับซ่า 
19089สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง www.grandprix.co.th
191284สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียวGPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
192181สุวัจชัย อินทร์แก้วรายการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
19336สุวัฒน์ ทับพันธ์ www.mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
194330สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล www.realtimecarmagazine.com
195128อทิติ ศศิโรจน์รายการ Carallstyle (FM 89.5)www.carallstyle.com
197425อนันต์พงศ์ ดังลือรายการออโต้มอเตอร์www.autoworldthailand.com
198164อภิชัย ไกรนุกูล www.autowoke.com
199374อภิวรรณ โหมดเทศน์รายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
20041อมร พวงงามนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
201431อรรถพล ฉิมหิรัญ www.mo-emag.com
20217อรอุมา แก้วชูรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
203332อริสรา อุ้มญาติรายการ Motor Running ททบ.5 
204257อัจฉรา เงินเจริญwww.benewsonline.com
20558อังคณา  มะพลwww.autosawasdee.com
206405อัจรินทร์ ดวงแจ่มใสMix Magazinewww.mixmagazine.in.th
207126อัฐฒา  นายเรือSAFE SAVE DRIVE FM89.5www.lifestyle224.com
208453อาณัติ สุทธิบุตร www.car2day.com
20980อานันท์ จูกอรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
210433เอกชัย โป้พิมายคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
2113เอกชัย  ขำขนิษฐ www.carkrab.com
21276เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ 
213114เอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์นิตยสาร ฟอร์มูล่าwww.autoinfo.co.th