- Advertisement -
29.9 C
Bangkok
Homeข่าวประชาสัมพันธ์เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาเหล่า User Committee ชมฐานการผลิตอัจฉริยะที่จีน

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาเหล่า User Committee ชมฐานการผลิตอัจฉริยะที่จีน

- Advertisement -

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาเหล่า User Committee บินลัดฟ้าชมฐานการผลิต และนวัตกรรมสุดล้ำถึงประเทศจีน เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีให้กับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

3 กรกฎาคม 2566 : เกรท วอลล์ มอเตอร์ พาผู้บริโภคชาวไทยร่วมเดินทาง เยี่ยมชมฐานการผลิต และนวัตกรรมของเกรทวอลล์ มอเตอร์ ณ เมืองเป่าติ้ง ประเทศจีน ในช่วงระหว่างวันที่ 25–28 มิถุนายน โดยทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เชิญ User Committee ทั้งหมด 14 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนลูกค้า GWM จากผู้ใช้งานรถยนต์รุ่น HAVAL H6, HAVAL JOILION และ ORA Good Cat ร่วมสานต่อแนวคิด User-Centric ที่คำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก ในการพัฒนายานยนต์คุณภาพ และตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีให้กับเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ในประเทศไทย

ตั้งแต่เกรท วอลล์ มอเตอร์เริ่มการดำเนินการในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ยึดมั่นการเน้นผู้ใช้รถยนต์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าชาวไทย ซึ่งเหล่า User Committee เป็นตัวแทนลูกค้าผู้ขับขี่รถยนต์ GWM ที่ได้มาจากการร่วมโหวตของกลุ่มผู้ใช้รถตัวจริงผ่าน GWM Application ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันกว่า 143,000 ราย โดย User Committee มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ เก็บข้อมูลโดยรวบรวมเสียงจากผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อพูดคุยกับทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้ใช้ในทุกมิติ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างเท่าเทียม

ในการเดินทางครั้งนี้ เหล่า User Committee ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานใหญ่ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งแสดงถึงความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานใหม่ และศักยภาพของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้านการผลิต การวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการก้าวขึ้นสู่หนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก อาทิ

•ฐานการผลิตอัจฉริยะที่เขตซูซุย (Xushui Manufacturing Base) ในเมืองเป่าติ้ง ซึ่งเป็นโรงงานอัจฉริยะมีขนาดพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร พร้อมรองรับการผลิตมากถึง 750,000 หน่วย โดยครอบคลุมกระบวนการผลิต 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การขึ้นรูปชิ้นส่วน (Stamping) การเชื่อม (Welding) การพ่นสี (Painting) และการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (Assembling) โรงงานอัจฉริยะนี้ยังถือเป็นกำลังสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนและรถยนต์ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ทางโรงงานได้มีการนำเทคโนโลยีและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถทดแทนแรงงานจากมนุษย์และสามารถเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความยืดหยุ่นในการผลิต และยังทำให้สามารถผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นในสายการผลิตเดียวกันได้  นอกจากนี้ฐานการผลิตซูซุยยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

•ศูนย์เทคโนโลยี HAVAL (HAVAL Technology Center) มีพื้นที่ 250,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่รวมทั้งพื้นที่การทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และ พื้นที่ในส่วนวิศวกรรม ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ที่ทำด้านการปฏิบัติการ การตกแต่ง ออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี HAVAL เป็นศูนย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ SUV เป็นหลักตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการวางระบบฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกประเทศจีนเอาไว้

•สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ (Test Drive Track) สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ถูกสร้างบนพื้นที่กว่า 1.4 ล้านตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านหยวนในการสร้างสนามทดลองขับแห่งนี้ นับเป็นสนามทดสอบสมรรถนะที่แห่งแรกของจีนที่มีความครอบคลุมด้วยรูปแบบการทดสอบถึง 11 รูปแบบ เช่น สนามการทดสอบความเร็ว (High-speed circuit) สนามทดสอบการเคลื่อนที่ (Dynamic platform Track) สนามทดสอบแบบเนินลาดชัน (Test hills track) สนามทดสอบการควบคุมรถและการขับขี่ในเมือง (City and handling track) ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นทางการทดสอบกว่า 100 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 45 กิโลเมตร

•ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Meters EMC Lab) ซึ่งถูกก่อตั้งและพัฒนาอย่างอิสระโดย  เกรท วอลล์ มอเตอร์ เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศจีน สมาคมระหว่างประเทศ และสหภาพยุโรป โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าจากเกรท วอลล์ มอเตอร์ รวมทั้งการทดสอบสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMS) กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก (BCI) คลื่นเรดาร์ การนำไฟฟ้าชั่วคราว (ISO7637) และการถ่ายเทประจุไฟฟ้า และยังสามารถใช้ในการทำการทดสอบแบบไฟฟ้าสถิตบนยานพาหนะอีกด้วย

•ห้องปฏิบัติการกึ่งเสียงสะท้อน (Semi-Anechoic Chamber) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 430 ตารางเมตร เพื่อทดสอบการสั่นสะเทือนของรถยนต์ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งสามารถทำการทดสอบได้ทั้งรถยนต์สันดาปและรถยนต์พลังงานใหม่ โดยห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของระดับเสียง (Noise), ความสั่นสะเทือน (Vibration), และความกระด้าง (Harshness) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเก็บเสียงของรถยนต์และเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่ให้แก่ผู้โดยสาร

•ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบภูมิอากาศโดยอุโมงค์ลม (Climatic Wind Tunnel Laboratory) มีความสามารถในการจำลองภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงสภาพอากาศที่รุนแรง อาทิเช่น ฝน และหิมะ ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้ช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเวลาและสภาพแวดล้อมซึ่งช่วยให้การทดสอบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อการทดสอบยานพาหนะได้อย่างสมจริง มีความสามารถสร้างเงื่อนไขการทดสอบในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส และช่วงความชื้นตั้งแต่ 5% ถึง 95% ห้องปฏิบัติการนี้สามารถทำการทดสอบประสิทธิภาพรถยนต์ได้ในหลากหลายเงื่อนไขภูมิอากาศทั้ง การทำความเย็น การทำความร้อน การละลายน้ำแข็ง การไล่ฝ้า การสอบเทียบระบบ สมดุลความร้อน ประสิทธิภาพของที่ปัดน้ำฝน การระบายความร้อนของเบรก และการทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง และได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการทำงานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากใจผู้บริโภค สู่ผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภคด้วยกัน ในฐานะผู้ขับขี่รถยนต์จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ คนหนึ่ง การที่ได้มาร่วมทริปในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เห็นเบื้องหลังการทำงานกว่าจะออกมาเป็นรถยนต์ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพให้พวกเราได้ขับขี่กันนั้นไม่ง่ายเลย และยิ่งทำให้ผมมีความมั่นใจต่อการใช้รถยนต์จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ด้วยนวัตกรรมและสมรรถนะการขับขี่ที่พร้อมจะตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานในทุกๆ วันของพวกเรา” ตัวแทน User Committee กล่าว

นอกจากร่วมสัมผัสถึงประสบการณ์นวัตกรรมที่ทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสร่วมทดลองสมรรถนะรถยนต์หลากหลายรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ GWM ที่ได้มีการเปิดตัวแล้วในประเทศจีน ทั้ง HAVAL H-Dog PHEV, HAVAL Xiaolong MAX PHEV, Xiaolong, THE NEXT ORA CAR, GWM TANK 300, GWM TANK 500 ตลอดจนร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดเห็นประสบการณ์ขับขี่  ยานยนต์ GWM กับผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ โดยตรงอีกด้วย

“หนึ่งในความตั้งใจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการเดินสู่ประเทศจีนในครั้งนี้คือการแสดงให้กลุ่มตัวแทน User Committee ได้เห็นถึงประสิทธิภาพ ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและวิจัย ห้องปฏิบัติการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่พร้อมจะนำเสนอยานยนต์คุณภาพเคียงข้างการเดินทางในทุก ๆ รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ขับขี่ทุกท่าน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ไปกับตัวแทนลูกค้าของเรา เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคในฐานะบุคคลสำคัญที่สุดที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของเกรท วอลล์ มอเตอร์สู่กลุ่มผู้บริโภคสืบต่อไปในอนาคต” นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าว

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ  บริษัทฯ พร้อมเปิดกว้างในการฟังเสียงของผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มรูปแบบผ่านกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้ใช้งานทุกท่านสืบต่อไป

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
ช่องทางติดตามสมาคม
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
เรื่องหน้าสนใจ
- Advertisement -
- Advertisement -
เรื่องล่าสุด
- Advertisement -

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save