- Advertisement -
29.6 C
Bangkok
Homeข่าวประชาสัมพันธ์มิตซูบิชิ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

มิตซูบิชิ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

- Advertisement -

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แห่งที่ 8 ณ โรงพยาบาลบ้านไร่ รวมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วทั้งสิ้น 400 กิโลวัตต์ ด้วยงบกว่า 12 ล้านบาท

บรรยายภาพ : บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : มร.มาซากิ ชิโมดะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นายจรูญ บัญญัติ (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์วิชาญ แป้นทอง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายธีระศักดิ์ รัตนะ  (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ ปฏิวัติ วงศ์งาม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข  นายคมกริช วงค์ชนะ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นายสุคนธ์ มาพัวะ (ที่ 4 จากขวา) วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกลยุทธ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซู เค-วิน มอเตอร์ จำกัด นางสาววุจิตรานันท์ จันบัวลา (ที่ 2 จากขวา) ผู้พัฒนาธุรกิจ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด นางสาววรพรรณ ทับทิมสี (ขวาสุด) ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ รวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 400 กิโลวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 240 ตันต่อปี ด้วยงบกว่า 12 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี

มร.มาซากิ ชิโมดะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของแผนการดำเนินงานเพื่อสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ใน 3 ด้านหลัก คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย โดยเราได้วางแผนใช้เงินลงทุนกว่า 60 ล้านบาท เพื่อติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ขนาด 50 กิโลวัตต์ ให้แก่แต่ละโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของโรงพยาบาลบ้านไร่ ได้กว่า 30 ตันคาร์บอนต่อปี”

นายแพทย์วิชาญ แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ กล่าวว่า “หลังจากได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ของทางมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทำให้ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับทางโรงพยาบาลของเรา ทางโรงพยาบาลจึงสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปใช้ในการดำเนินงานที่มีความสำคัญด้านอื่นๆ และจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการและการดูแลสุขภาพเพื่อชุมชน นอกจากนี้ ยังทำให้โรงพยาบาลของเราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืนซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน”

นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติให้ได้ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ และโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนได้ โครงการนี้จึงสามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล”

นายธีระศักดิ์ รัตนะ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กล่าวปิดท้ายว่า “เป้าหมายระยะยาวของประเทศไทยคือการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืนภายในปี 2593 ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 เป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ ขอขอบคุณมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของเราในการขับเคลื่อนสู่สังคมปราศจากคาร์บอน พร้อมกับนำความยั่งยืนและพลังงานสะอาดมาสู่ชุมชนของเรา”

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2565 จากความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนไปแล้วทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2. โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

3. โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

4. โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

6. โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

7. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

8. โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
ช่องทางติดตามสมาคม
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
เรื่องหน้าสนใจ
- Advertisement -
- Advertisement -
เรื่องล่าสุด
- Advertisement -

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save