รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับชื่อ- สกุลสื่อเว็บไซต์
1ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนากรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
2ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์สื่อสากล
3จรวย  ขันมณียานยนต์สแควร์
4พัฒนเดช อาสาสรรพกิจVA&SON
5จาตุรนต์ โกมลมิศร์กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
6อโณทัย เอี่ยมลำเนากรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
7รวิ โหลทองอินสไพร์
8พินิต ทองสุขwww.thecarstune.com
9รวิพล สุวรรณผ่องMotor Variety, TRS 99.5 MHz.
10องอาจ  จรุงศรียานยนต์สแควร์
11ถิรพร เนาว์ถิ่นสุขรายการ On The Road FM 105
12วัชระ ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.co.th
13ยุทธพงษ์ ภาษีwww.auto.co.th
14ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์รายการ Hotline Thailand TV.5
15สุทธิชัย เตียวยืนยงSNews Thailand
16เดชา  ไกรศิริเดชาAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKEND

รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับเลขสมาชิกชื่อ- สกุลสื่อเว็บไซต์
1103กรกิต กสิคุณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ
2216กรพิทักษ์  เบญจเจริญรุจน์ www.iamcar.net
3448กฤตณัฐ อังคะทายาทเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
4423กฤติน อินทรประพันธ์รายการ motor runningwww.missside.com
5304กฤษพล จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
6392กวี อุรัสยะนันทน์นิตยสาร ตลาดรถwww.taladrodd.com
7188กษิรา ศรีสุวรรณรายการ Motor Worldwww.motorworldthailand.com
8102กัญญณัช กินนารี www.autosocieties.com
9197กันต์ เย็นสบายAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKENDwww.autojamthailand.com
1021กันย์ ฉันทภิญญาAUTO JAM HOLIDAY, AUTO WEEKENDwww.autojamthailand.com
1157กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์รายการ SAFE SAVE DRIVE (FM 89.5) 
12279กาญจนา สัตยไพศาลเดอะไซเคิลออนแอร์ (FM 90.5)www.autospeedworld.com
13158กิตติพงศ์ ศรีเจริญนสพ. ข่าวสด 
14207กิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยว PPTVwww.auto-variety.com
15446เกษรา สนูรายการ Z-TV 
16382เกียรติศักดิ์ บุตรเหมือน www.carside.in.th
1756เกียรติสยาม เกิดทรัพย์ www.drivingplace.com
18185ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยม www.banmuang.co.th
www.citynewsthai.com
19451ขวัญดี ศิริรัตนพานิชขับซ่าwww.clubza.tv
20241ขวัญลดา พิมพ์บัณฑิตนิตยสาร Autovision & travelautovisionmag.com
21134คทาทอง ไวทยานนท์เส้นทางยานยนต์.com
22129คิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะwww.thaiautonews.net
2315จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์นิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
24367จตุรงค์ หมื่นทิพย์ไรดิ้ง แม็กกาซีนridingmag.com/
25118จินดา  ลัยนันท์นิตยสาร ฟอร์มูล่า, 4 WHEELS 
26258จิระวรรณ  ถนัดช่างแสงSmart Drive FM89.5www.motorsport.com, www.carlifeway.com
27141จิรัฐชัย สุนทรวิภาตรายการ Carallstyle (FM 89.5)www.carallstyle.com
28303จิราพร ศรีอำไพ2FAST magazinewww.2fastmag.com
29137จีรศักดิ์  สุวรรณพืชรายการวิทยุ Car for Life FM89.5 
30270จุฑามาศ ไชยวรรณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
31183จุฑามาศ สุภณชัย www.incarsmagazine.com
3218จุฑารัตน์  อุ้มญาติรายการ Motor Runningwww.myautotrend.com
33153เจษฎา วงศ์พานิชรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
3414เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
3575ชนกันต์ พลจันทึก www.Joinalifethailand.com
36353ชยิสรา อารียสมบัติรายการล้อหมุนทั่วไทย (IPM57)www.lormhuntuathai.wordpress.com
37139ชลัคร ช่วยชู www.checkraka.com
38440ชัยวัฒน์ สนูรายการ MAX MOTOR ททบ.5 
39452ชาติเฉลิม เฉลิมชาติ www.4x4specialmag.com
40349ชิชาณัฏฐ์ อัครฐิติชญาพรนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
41415ชินปัญ ม่วงคราม www.realtimecarmagazine.com
42424ชีวภัทร เริ่มศรีรายการ motor running 
43159ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
44354ณภัทร อินทรอภัยเกาะล้อพาเที่ยวwww.auto-variety.com
45308ณรงค์เดช ปริญญาชัยศักดิ์นิตยสาร WHATCAR? Thailandwww.whatcar.co.th
46276ณวินท์ ยาศรีรายการ In for life (PSI สาระดี 99) 
4764ณัฐเทพ เผ่าจินดารายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
4877ณัฐนันท์ เสริมกิจเสรี www.Joinalifethailand.com
49160ณัฐพล จีระมงคลกุล www.grandprix.co.th
5084ณัฐพล เดชสิงห์ www.grandprix.co.th
51309ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล www.realtimecarmagazine.com
52194ณัฐวุฒิ บุญฉลวย mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
53115ณัฐเวช ยอดแสงwww.carinner.com 
54393ดวงกมล อุรัสยะนันทน์นิตยสาร ตลาดรถwww.taladrodd.com
5544ดินทรรัตน์ บุญฉลวย mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
5669เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พลนิตยสาร Torquewww.torquethailand.com
57163เตมีย์ ลิ้มตระกูลincarsmagazineincarsmagazine.com
58221ทนง แซ่เล้านิตยสาร CycleRoadwww.cycle-road.com
59171ทนญชัย นิ้มสุนทร www.togetherdriven.com
60335ทศพร ยงทวิชาชาติ www.Just-Ride-it.com
61445ทศพล ธนกิจจำรูญ www.mthai.com / www.mono29.com
62398ทศพล ฮาบเมืองซอง www.the-ride.guru
6334ธนวัฒน์ บรรลุกิจ www.dcarmagazine.com
64117ธนสาร เสาวมลนิตยสาร ฟอร์มูล่า, 4WHEELSwww.autoinfo.in.th
65262ธรรมปพน ปั้นคุ้มนิตยสาร อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง 
6681ธัญญลักษณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยาCAR ON LINEwww.caronline.net
6787ธนัญชัย ยอดธรรมมารายการ autoliketvwww.autoliketv.com
68313ธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์นิตยสาร TORQUEwww.torquethailand.com
6947ธิดารัตน์ ลอยผู้จัดการ 360 
70256ธีรดา เงินเจริญ www.benewsonline.com
71372ธีรธรรม ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.com
7268ธีระโชติ คงทนรายการ Gpsเส้นทางfocuswww.gpssentangfocus.com
73395นพดล แผงเพชรนิตยสาร FRMwww.frmmag.com
74226นนท์ธีร์ นุตกุล www.restmetalk.com
75280นพพร ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
76123นรินทร โชติภิรมย์กุลนสพ.ไทยโพสต์www.thaipost.net
77427นลัท โรจน์วัฒนวงศ์ www.biztosuccess.com
78444นัชชา เพ็ญศรี www.vacationistmag.com
79277นัทภัค หิรัญรัตน์ www.beyonddrive.com
80455นันท์นภัส  คีรีwww.car2day.com
8161นิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า 
8259นิรดา จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
83111นุสรา เงินเจริญนิตยสาร ฟอร์มูล่า 
84429บุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์สำนักข่าวไทย ไทยไทม์นิวส์www.thaitimenews.com
85348ปนิษฐา กันทะเวียงรายการ สปอร์ตโฟกัส ช่อง 9 
86315ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์WHATCAR? Thailandwww.whatcar.co.th
87101ปฤษฎี หลวงยศ www.grandprix.co.th
88421ปวีณา แย้มสรวล www.mo-emag.com
89400ปาณิสรา หลักหาญรายการ สปอร์ตโฟกัส ช่อง 9 
90213ปิยธิดา คิดอ่าน www.iamcar.net
9160ปิยวัฒน์ จิตมานิตยสาร Autovision & Travelautovisionmag.com
92302ปิยะนารถ สิงห์เขียวพงษ์รายการวิทยุคัมภีร์รถ / คุยเรื่องรถwww.kumperod.com
93360ปิยะพล ยินดี www.Just-Ride-it.com
9466เปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์รายการ caronline (FM 97)www.caronline.net
9542พัชระ ผ่องพัฒน์ www.iamcar.net
96447พันไมล์ ไพศาลธนจิตรเกาะล้อพาเที่ยวauto-variety.com/
97368พรชัย ลีลาศิระกุล www.24andlife.com
98234พิชญ์สินี มีชำนะนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
9943พิเชษฐ์ แจ่มกระทึกSAFE SAVE DRIVE FM89.5www.lifestyle224.com
100239พิสิษฐ ภาระก้านตรง2FAST magazinewww.2fastmag.com
101426พีระพงษ์ กุวังคดิลกนสพ.กอล์ฟไทม์www.golftime.co.th
1021พุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริรายการ MAX MOTOR ททบ.5 
103170พุทธิ ผาสุก Grandprix Online
104187ไพรัช จันทรวิเศษรายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
10533ภัชรี เอกฉัตร์นิตยสาร A carwww.acarnewsonline.com
106215ภัทร์ฐิตา วิอุ่น www.iamcar.net
107204ภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า 
108381ภูดิท แซ่ซื้อGrandprixGrandprix Online
109121ภูวนาถ เผ่าจินดารายการ ออโต้มอเตอร์ ททบ.5www.autoworldthailand.com
110272มณฑล วงษ์โซรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
111217มนต์ชัย สว่างศรีขับจริงลองจริงกับเล็กมนต์ชัย (FM102) 
112249มนตรี  แซ่หุ่นรายการ Auto World 
113227มัณฑนา  เชตุวัลลภกุล www.autoindy.net
11495เมธัส เจริญอรุโณทัย www.carrushome.com
115236ยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลาwww.autospeed2.com
11632รังสรร ทองภู www.inmarketingnews.com
117428รณชิต เฉลิมชาติ www.4x4specialmag.com
118261รัชดา  ศิริบรรณพิทักษ์ www.carswaii.com
119233รัตนา ภู่มากนิตยสาร MaximumSpeedwww.maximumspeedth.com
12013รุ่งรัตน์ ขวัญชื้นรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
121161ฤติมา จุลโลบลนิตยสาร Autovision&Travelautovisionmag.com
122275ลักษณา แตงร่มใบรายการ In for life (PSI สาระดี 99) 
123127ลิขิต น้าประเสริฐ4WHEELS 
124285วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์ www.autospinn.com
12579วชิระ เรืองมาลัยนิตยสาร a Carwww.acarnewsonline.com
126297วรณัฐพล เพิ่มสันเทียะGPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
127321วรพร บัวขาว www.benewsonline.com
128278วรพล ลิ่มศิริวงศ์ www.beyonddrive.com
129369วรวุฒิ เลิศคำ www.autofocusnews.com
130271วรวลัญช์ อาสว่างรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
1317วรัญญู ยอดพรหม www.autospinn.com
132439วราวุธ กลั่นประทุม www.realtimecarmagazine.com
133347วรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์ www.gothrudrive.com
134206วรุตม์ อินทรอภัยเกาะล้อพาเที่ยว PPTVwww.auto-variety.com
13537วโรดม อิ้วลันตา www.checkraka.com
136343วัลภา คำศรี www.carbeliever.com
137363วิชาธร สงสัยเกตุรายการ ฅ. คนรักรถwww.carvariety.com
138119วิธวินท์ ไตรพิศนิตยสารฟอมูล่า, 4 WHEELSwww.autoinfo.co.th, motorexpo.co.th
13911วิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com
14022วิฑูรย์ กุลธวัชชัย www.DriveMotoring.com
141211วีรียา สิงห์เวียง www.ladydrivethailand.com
142157วุฒิณี ทับทองนสพ. ประชาชาติธุรกิจ 
14355ศรัณรัฐ เปรมศรีรายการ Speed X On Airwww.speedxonline.com
144162ศศิธันณ์ หิรัณยพงศ์นิตยสาร Autovision&Travelwww.Autovisionmag.com
145124ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์รายการ Autolike TV ททบ.5autoliketv.com
146154ศิราณี วงษ์โซรายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
147136สนวัตร สุนทรกรัณย์นสพ.สยามรัฐรายวัน,
รายการ car on TV (AMARIN HD 34)
 
148324สมชาย เกตุหอมD CAR Magazine 
14973สมชาย พรหมหนูนสพ.ออโต้พรีวิวwww.autopreviewnews.com
15039สมบัติ วัฒนวิไลกุลSmart Drive FM89.5www.motoroops.com, www.carlifeway.com
151133สมวิน จิรศักดิ์อานนท์รายการ auto world 
15228สมศักดิ์  เชาว์รังสรรรายการ Automedia Radio 
1534สมศักดิ์  มีลือการรายการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
15478สราวุธ คำศรี www.carbeliever.com
15563สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ www.BIZTOSUCCESS.COM
156407สัณห์ สวามิภักดิ์ www.24andlife.com
157397สาธิต ตระกูลกาญจน์นิตยสารจักรยานยนต์เวิร์ลด์www.motobikeworldmag.com
159166สายชล อรรถาเวชนิตยสาร 4 WHEELS 
160132สินธุ์ชัย ภมรพลนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
161122สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน
162430สิริวิทย์ บ่อจันทึกสำนักข่าวไทย ไทยไทม์นิวส์www.thaitimenews.com
163172สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม www.car2day.com
164298สุชาดา ผู้รักสงบa car magazine 
165259สุทธา สถาปิตานนท์รายการ Motor Running ททบ.5www.missside.com
166169สุธายุทธ นาคปนคำนิตยสาร The Runwww.therunmagazine.com
167142สุธี โตเกษร www.Autofreestyle.com
168110สุพัฒน์ นาคฤทธิ์ www.motormillionaire.com
169373สุพัด ทวีสินอุดมรายการ พ่อมดรถยนต์ ททบ.5www.carwizard.com
17099สุภรณ์ ถาวรนิธิ www.autoindy.net
171328สุภัคตรา ผ่าผลD CAR Magazine 
172329สุเมธ เศษกระโทก www.realtimecarmagazine.com
173438สุรชัย พันธ์เพิ่มพูนนิตยสารเดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์ FM90.5
174212สุรชัย มณีมหานนท์ www.buzzbiz24.com
175399สุรชัย วงศ์จีรภัทรMotor Channel 
176375สุรชิต รัตนมนตรีVICTORY BIKE MAGAZINEwww.victorybikemagazine.com
17796สุรเชษฐ์ กิมจีนรายการ In for life (PSI สาระดี 99) 
178432สุรมิส เจริญงามรายการ ขับซ่า 
17989สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง www.grandprix.co.th
180284สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียวGPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
181181สุวัจชัย อินทร์แก้วรายการ คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
18236สุวัฒน์ ทับพันธ์ www.mo-emag.com,
เส้นทางยานยนต์.com
183330สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล www.realtimecarmagazine.com
184128อทิติ ศศิโรจน์รายการ Carallstyle (FM 89.5)www.carallstyle.com
185425อนันต์พงศ์ ดังลือรายการออโต้มอเตอร์www.autoworldthailand.com
186164อภิชัย ไกรนุกูล www.autowoke.com
187374อภิวรรณ โหมดเทศน์รายการ Z-TV ททบ.5www.ztvthailand.com
18841อมร พวงงามนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
189431อรรถพล ฉิมหิรัญ www.mo-emag.com
19017อรอุมา แก้วชูรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
191332อริสรา อุ้มญาติรายการ Motor Running ททบ.5 
192257อัจฉรา เงินเจริญwww.benewsonline.com
193405อัจรินทร์ ดวงแจ่มใสMix Magazinewww.mixmagazine.in.th
194126อัฐฒา  นายเรือSAFE SAVE DRIVE FM89.5www.lifestyle224.com
195453อาณัติ สุทธิบุตร www.car2day.com
19680อานันท์ จูกอรายการ GPS เส้นทางโฟกัสwww.gpssentangfocus.com
197433เอกชัย โป้พิมายคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 
1983เอกชัย  ขำขนิษฐ www.carkrab.com
19976เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ 
200114เอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์นิตยสาร ฟอร์มูล่าwww.autoinfo.co.th